השלכות תוספות בנייה על גג בניין משותף

מקובל מאוד שבפרויקטים של תמ"א 38, בונה הקבלן לפחות קומה וחצי, על גג הבית המשותף. את הדירות החדשות שהוא בונה הוא מוכר, וכך הוא לא רק מממן את עלות השיפוץ של הבית המשותף, אלא גם יוצא ברווח מפרויקט התמ"א. מהן ההשלכות של תוספות הבניה על גג הבית המשותף? את הסוגיה הזו נבחן בהרחבה במאמר שלפניכם.

תקופת ביצוע הפרויקט

בניין עם תוספת בנייה בגג

לתוספות הבניה שנבנות על גג הבניין, יש השפעה ניכרת על הדירות בקומה העליונה כבר בשלב ביצוע העבודות. דיירי הקומה העליונה יהיו חשופים יותר מכל הדיירים האחרים לרעש הלמות פטישים, קידוחים, ענני אבק וכדומה, כאשר כל זה מתנהל ממש מעל לראשם. עניין זה הוא כמובן בלתי נמנע, אך קבלנים מקצועיים ידעו להשתמש בשיטות ובכלים הנכונים, כדי למזער את אי הנוחות עד למינימום האפשרי.

מפגעי איטום

בנייה בלתי תקנית של תוספות בניה עלולה ליצור מפגעי איטום, שיהיו להם השלכות קשות על איכות חייהם של דיירי הקומה העליונה בבניין הישן. כך למשל, שימוש בחומרי איטום זולים או בלתי תקניים בבניית יחידות הדיור החדשות, עלול לגרום לכך שמיים יחלחלו מדירות אלו, הישר על תקרתם של בעלי הדירות הוותיקים. גם צנרת מים או ביוב בלתי תקנית שתותקן בקומה העליונה החדשה, עלולה לגרום למפגעי רטיבות דומים. מפגעים אלו עלולים להיות סמויים, כך שיתגלו רק בבדיקה מקצועית, כמו למשל במסגרת בדק בית.

מפגעים אקוסטיים

בנייה בלתי תקנית של הקומה העליונה החדשה עלולה להוות מפגע אקוסטי לדיירים הוותיקים, המתגוררים מתחת. כך למשל, יכול הקבלן להשתמש ברצפה דקה מהמפורט בתקן, או כזו העשויה מחומר שאינו מבודד רעש כראוי. במקרה כזה, ישמעו הדיירים כל רעש קטן, שנובע מהקומה שמעליהם. מפגע כזה יכול להציק מאוד לדיירים הוותיקים, ולגרוע מאיכות חייהם באופן משמעותי. גם במקרה זה, ניתן יהיה לגלות אם הקבלן מילא אחר התקנים האקוסטיים המתחייבים רק באמצעות בדיקה מקצועית.

עומסים חריגים על גג הבניין

אחד המפגעים המסוכנים והחמורים ביותר העלולים להיווצר בגין תוספות הבניה החדשות, הוא מפגע הנוצר עקב עומס חריג על הגג. אם ייווצר עומס כזה, עלולה רצפת היחידות החדשות לשקוע, או חלילה, לקרוס. במקרה כזה עלולים להיפגע, כמובן, לא רק בעלי הדירות העליונות אלא כל דיירי הבית המשותף. בגלל חשיבותו הקריטית של הנושא, אין ספק שעניין העומס המתווסף על גג הבית המשותף הוא נושא המחייב בדיקה מקצועית מחמירה ביותר.

כיצד ממזערים סכנות?

אם אתם דיירי הקומה העליונה בבית משותף שאמור להתבצע בו בקרוב פרויקט תמ"א, הכרחי שתעלו בפני הקבלן את חשיבותו של בדק בית בתום העבודות, או אפילו במהלכן. בדיקת דירה מקיפה תמפה את כל הליקויים וכל המפגעים, גלויים או סמויים, הנמצאים בבית המשותף. לצורך הבדיקה יגיעו לנכס מהנדסי בניין, שמאי מקרקעין, מודדים ומהנדסי קונסטרוקציה, והם יסרקו ביסודיות את כל הבית המשותף. כל הליקויים מצולמים, ומוגשים לכם בדו"ח מפורט, שיש לו גם תוקף משפטי. בנוסף לציון המפגעים, יפרטו אנשי המקצוע כיצד ניתן לתקן אותם, ומהי העלות הכרוכה בדבר. קבלן המקבל לידיו דו"ח כזה אינו יכול לטעון שלא ידע על קיומם של המפגעים, והוא ימהר לתקנם.

למידע נוסף צור קשר:
שם מלא
טלפון
e-mail
נושא
שיחת חינם
1-800-103-333
לקוחות ממליצים:
  • דיצה וגבי שמול, חיפה
    קראנו לכם, כי הרעש לא אפשר לנו לישון בלילה אפילו שעלו וירדו במדרגות. ולזאת, למרות טענותיו של הקבלן כי הבניה עומדת בתקנים והאקוסטיקה טובה ומקובלת בהתאם לאמות מידה מודרניות. דוח בדק הבית שסיפקתם אפשר לנו לקבל גם את התיקון, שלא היה מתקבל אחרת, וגם פיצוי כספית. תודה צ'ק האוס!