פטור מהיטל השבחה

אם אתם נדרשים לשלם היטל השבחה, כדאי לדעת שניתן, במקרים המוגדרים בחוק, לא רק להפחית היטל זה אלא אף לבטלו כליל. לשם כך יש צורך לפנות בהקדם להתייעצות עם שמאי מקרקעין, רצוי שמאי שצבר ניסיון משמעותי בהשגת פטורים מהיטלי השבחה עבור לקוחותיו. באילו מקרים ניתן פטור מהיטל השבחה וכיצד אפשר להשיגו? על כך במאמר הבא.

פטורים מהיטל השבחה הקבועים בחוק

חוק התכנון והבניה מונה שורה של מקרים, בהם ניתן הפטור. בין המקרים הללו ניתן למנות, למשל:

 1. בנייתה או הרחבתה של דירה למגורים בשטח על עד 140 מ"ר, פטורים מתשלום השבחה, כל עוד דירה זו משמשת את החייב או את קרובו.
 2. השבחה שבוצעה בקרקע למגורים הנמצאת בשכונת שיקום או באזור שיקום.
 3. השבחת קרקע של מוסדות מסוג מסוים, כגון: מוסדות צדקה, דת, חינוך או תרבות.
 4. אם ההשבחה בוצעה כדי לאפשר נגישות.
 5. אם בוצעה השבחה כדי לבנות מרחב מוגן, או כדי לסלול דרך ציבורית.
 6. הוועדה המקומית לתכנון ולבניה עשויה, במקרים מסוימים, אפילו להעניק פטור מהיטל השבחה בגין מצבו הכלכלי של בעל הנכס.
 7. כאשר בעל הדירה זכאי לסיוע במסגרת תכנית סיוע של משרד השיכון, הוא לא יחויב בהיטל כל עוד לא הרחיב את דירתו מעבר למותר בתכנית הסיוע.
 8. השבחה בקרקע ששר הבינוי והשיכון ושר הפנים הכריזו עליו כפטור מהיטל השבחה.

רשימת הפטורים המלאה מופיעה בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, והתקנות שנקבעו מכוחו (המתעדכנות מידי פעם).

כיצד לפעול לקבלת הפטור?

קבלת פטור מהיטל השבחה היא עניין סבוך ומורכב, הדורש מיומנות וניסיון. החוק מתיר לחייב זכות לערער על ההיטל, אך קובע פרקי זמן מוגדרים להגשת הערעור. על כן, עם קבלת הדרישה לתשלום מטעם הוועדה המקומית, כדאי לפנות מיד אל שמאי מקרקעין מומחה בהיטלי השבחה. שמאי כזה חייב להיות מעודכן בחקיקה, בתקנות ובתקדימים המשפטיים האקטואליים ביותר. השמאי יבקר בנכס שלכם וייפגש עם נציגי הוועדות המקומיות. לאחר מכן הוא ינתח ביסודיות את מצבו של הנכס ויחבר מסמך מקצועי הקרוי "שומה נגדית", שבאמצעותו יערער על עצם החיוב (באם נתקיימו התנאים הרלוונטיים). השמאי יגיש את המסמך לוועדה המקומית. שומה נגדית מנומקת היטב עשויה לפתוח הליך שבסופו ינתן פטור או לפחות הפחת היטל השבחה. מובן מאליו, שככל שהשמאי המגיש בשמכם שומה נגדית בקי ומנוסה יותר בתחום היטלי ההשבחה, כך גדל הסיכוי שלכם לחסוך סכומים כספיים משמעותיים ביותר.

במידה ומוטל עליך לשלם דמי השבחה תוכל תמיד לבחון את האפשרות להפחית אותו למינימום. פנה אלינו, לקבלת מידע נוסף בנידון. בחברת צ'ק האוס תמצא שמאים מיומניםם המכירים את כל האפשרויות להפחתת היטל השבחה.

למידע נוסף צור קשר:
שם מלא
טלפון
e-mail
נושא
שיחת חינם
1-800-103-333
לקוחות ממליצים:
 • דיצה וגבי שמול, חיפה
  קראנו לכם, כי הרעש לא אפשר לנו לישון בלילה אפילו שעלו וירדו במדרגות. ולזאת, למרות טענותיו של הקבלן כי הבניה עומדת בתקנים והאקוסטיקה טובה ומקובלת בהתאם לאמות מידה מודרניות. דוח בדק הבית שסיפקתם אפשר לנו לקבל גם את התיקון, שלא היה מתקבל אחרת, וגם פיצוי כספית. תודה צ'ק האוס!