תמ"א 38: חיזוק מבנים והשבחת נכסים

תכנית מתאר ארצית מספר 38 (תמא 38) פורסמה בשנת 2005.

מטרת תוכנית תמ"א 38 היא לעודד חיזוק מבנים מפני רעידת אדמה ותיקון ליקויי בניה באמצעות הגדלת זכויות הבניה. כלומר: התוכנית מאפשרת לקבל אישור לתוספות בנייה ללא תשלום מס שבח והיטל השבחה בתמורה לחיזוק בניינים משותפים ושיפור יכולת העמידות שלהם בזמן רעידות אדמה.

 

תנאים לקבלת זכויות הבניה

 1. סגירה של קומה מפולשת (קומת עמודים מקורה), במידה וקיימת ובניית מרחב מוגן.
  המערכות הקיימות של הבניין, כגון: ביוב, אינסטלציה, גז וכו', יועתקו ממקומם במסגרת תוכנית הבינוי החדשה.
 2. הקמת קומה נוספת מעל מבנה קיים.
  התוספת לא תחרוג מהיקף הקומה מתחתיה (מלבד כל הקשור לתוספות לחיזוק הבנין) ויבנה בה מרחב מוגן.
 3. הקמת אגף נוסף לבנין, בתנאי שקווי הבנין מאפשרים זאת – למעט קו בנין קדמי (המרחק בין חזית המבנה לרחוב). השטח הכולל של האגף שיבנה לא יעלה על השטח של הקומה הטיפוסית של המבנה הקיים.

הערות והגבלות לתמ"א 38 :

 • התוכנית חלה על כל שטח מדינת ישראל
 • תוכנית תמ"א 38 תקפה אך ורק לגבי מבנים קיימים אשר הוצא להם היתר בניה לפני 1.1.1980 .
 • הרחבת הבניה לא חלה לגבי בניינים שגובהם לא עולה על שתי קומות מגורים ושטח הבנוי קטן מ- 400 מ"ר .
 • תותר בניית מעלית תוף (מעלית חיצונית) כדי הבלטת פיר המעלית מעבר לקווי בנין המותרים.
 • אישור תוספות הבנייה מותנה במציאת פתרון לחניה עבור היחידות שיתווספו לבנין.
 • לא תותר תוספת בניה במבנים לשימור למעט מקרים מיוחדים שיאושרו על ידי הוועדה.

בעלי מקצוע נדרשים

 

חשוב כי פרוייקט התמא ילווה על ידי אנשי מקצוע בעלי ניסיון בתחום. לפני השיפוצים בבניין במסגרת תמ"א 38 יש לקבל חוות דעת מוסמכות מהגורמים הבאים:

 • מהנדס בניין: ביצוע בדק בית, בדיקות הנדסיות, ופיקוח כללי על תהליך הבנייה
 • אדריכל: תוכניות בנייה ומקסום זכויות הבנייה
 • עורך דין: בדיקת עלויות ונושאי המיסוי, היטל השבחה וכו'.

לקריאה נוספת:
חוק המקרקעין (חיזוק בניינים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008

למידע נוסף צור קשר:
שם מלא
טלפון
e-mail
נושא
שיחת חינם
1-800-103-333
לקוחות ממליצים:
 • יבגני וסבטלנה, בת ים
  סבלנו לא מעט מהעובש בקירות עד אשר הגעתם וקבעתם שהעובש הוא באחריות ועד הבית ולא הדירה שלנו. תודה ארז על התמיכה ועל הפקת חוות הדעת המהירה. לא יודעים מה היינו עושים בלעדיך