מהו תפקידו של שמאי מכריע? כיצד נקבע שכרו?

מספר קטן של שמאי מקרקעין בישראל משמשים בתפקידי שמאי מכריע או שמאי מייעץ. מהם התפקידים הללו ומהו השכר המשולם לשמאים הללו בגין עבודתם? על כך במאמר שלפניכם.

מהו שמאי מכריע?

שמאי מכריע הוא שמאי מקרקעין, המשמש בתפקיד של מעין שופט, בעת דיון במחלוקות כספיות שעניינן מספר נושאים המוגדרים בחוק התכנון והבניה. הוא דן בעיקר במחלוקות סביב גובה היטלי השבחה, גובה פיצויים בגין ירידת ערך כתוצאה מתכנית מאושרת, מחלוקת אודות פיצויי הפקעה ועוד. שמאים אלו נבחרים על ידי וועדת איתור מיוחדת, המייעצת לשר המשפטים וזמן כהונתם מוגבל בחוק: עד 10 שנים מיום תחילת כהונתם או עד הגיעם לגיל 70 (לפי המוקדם). שמאי מקרקעין שנבחרו לכהן בתפקיד של שמאי מכריע הם בעלי כישורים, ניסיון ומוניטין ניכרים. כדי לשמור על הניטרליות שלהם, מנועים שמאים מסוג זה מלעסוק בפרקטיקה פרטית, כל עוד הם מכהנים בתפקידם. שלא כמו בבחירת שמאי מקרקעין פרטי, השמאי המכריע אינו נבחר על ידי בעל הנכס המהווה צד למחלוקת. שמאי זה ממונה לתפקידו על ידי יו"ר מועצת שמאי המקרקעין, לאחר שנתקבלה בקשה מתאימה מבעל הנכס (או משמאי המקרקעין שלו, תלוי במהות הסוגיה).

שכרו של שמאי מכריע

שכרו של שמאי מכריע מפורט בתקנות התכנון והבניה. שם נקבע כי שמאי כזה מקבל כשכר טרחה אחוז מסוים, בהתאם לגובה התביעה. סולם שכר הטרחה עצמו מפורט בתקנות. ניתן לראות כי ככל שסכום התביעה גדול יותר, כך קטן שכר הטרחה. לדוגמה: בתביעות של עד חצי מיליון שקלים חדשים יקבל השמאי ארבעה וחצי אחוזים ואילו בתביעות של שני מיליון שקל ומעלה- חצי אחוז. שכרו של השמאי משולם על ידי שני הצדדים למחלוקת, בחלקים שווים.

סדרי דין הנוגעים לתפקידם של השמאים

כדי לעגן ולקבע את סמכותם המשפטית, קבעו תקנות התכנון והבניה שורה של סדרי דין, הנוגעים לאופן תפקידם של שמאים מכריעים ומייעצים. סדרי דין אלו כוללים, בין השאר:

  1. הגדרת לוח זמנים להגשת מסמכים לידי השמאים, הן מצד המבקשים והן מצד המשיבים
  2. המועד לעריכת הדיון
  3. המקום בו יתבצע הדיון (בדרך כלל במשרדי השמאי)
  4. סדר השמיעה של הצדדים במהלך הדיון
  5. צורך ברישום פרוטוקולים של הדיון
  6. מועד פרסום ההחלטה ונוהל פרסומה
כאשר בוחנים את אופי התקנות הנוגעות לשני סוגי השמאים, עולה בבירור, כי המחוקק שאף ליצור מערכת שמאות מכריעה/מייעצת, שתהיה יעילה, מהירה, מקיפה, מקצועית ובלתי תלויה. ממאמרים שהתפרסמו בנושא זה בעיתונות הכלכלית, עולה כי בעלי תפקידים רבים בתחום הנדל"ן סבורים כי מטרתו של המחוקק אכן הושגה.
למידע נוסף צור קשר:
שם מלא
טלפון
e-mail
נושא
שיחת חינם
1-800-103-333
לקוחות ממליצים:
  • דיצה וגבי שמול, חיפה
    קראנו לכם, כי הרעש לא אפשר לנו לישון בלילה אפילו שעלו וירדו במדרגות. ולזאת, למרות טענותיו של הקבלן כי הבניה עומדת בתקנים והאקוסטיקה טובה ומקובלת בהתאם לאמות מידה מודרניות. דוח בדק הבית שסיפקתם אפשר לנו לקבל גם את התיקון, שלא היה מתקבל אחרת, וגם פיצוי כספית. תודה צ'ק האוס!