מרכיבי פוליסת ביטוח דירה

פוליסת ביטוח על השולחן, תמונת אילוסטרציה בימינו מקובל כי כל בעל דירה מבצע ביטוח דירה לנכס אשר בבעלותו. יש לכך צידוק כלכלי ברור: במחיר של תשלום פרמיה לא יקרה, ניתן לקנות "שקט נפשי" כנגד כל נזק עתידי שייגרם למבנה הדירה או לתכולה הנמצאת בדירה. אם יקרה נזק כזה, נקבל פיצוי מחברת הביטוח, אך רק לאחר שהנזק יוערך על ידי שמאי ביטוח. מהם רכיבי פוליסת ביטוח דירה ואילו נזקים הם מכסים? מהו תפקידו של שמאי ביטוח בכל הנושא? על כל אלה במאמר שלפניכם.
רכיבי פוליסת ביטוח דירה מוכתבים בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן) 1986. דירה מוגדרת בתקנות אלו כמבנה או בית, כולל תשתיות וחיבורי קבע וכולל חלקו של המבוטח בבית המשותף (במידה ואין מדובר בבית פרטי).
פוליסת ביטוח דירה מגדירה מקרה ביטוח כאובדן או נזק שנגרמים לדירה (שימו לב- אנו מדברים כאן על ביטוח מבנה), כתוצאה מרשימה ארוכה של סיכונים, לרבות: אש, ברק, התפוצצות, סערה, נפילת כלי טיס, גניבה או פריצה, התפרעות, רעידת אדמה, שיטפון, התנגשות רכב בדירה וכן פעולת זדון (בהגבלות מסוימות). כלומר, בהתרחש הנזקים הללו זכאי בעל הפוליסה לפיצוי, זאת מאחר והביטוח שלו מכסה נזקים כאלו. חשוב לשים לב שבין רכיבי ביטוח דירה נמצאים גם סייגים לנזקים מסוימים, כלומר סוגי נזקים שבגינם לא נקבל פיצוי. סוגי נזקים אלו כוללים, בין השאר: מלחמות, פיגועים חבלניים, מהפכות, קרינה ופעולות אחרות שהן, מטבען, נדירות וקיצוניות ביותר.

מהי תכולה

רכיב אחר מבין רכיבי פוליסת ביטוח דירה מגדיר מהי תכולה. לפי ההגדרה, תכולה היא כל דבר וחפץ הנמצאים בדירה, להוציא דברים כמו כלי רכב, בעלי חיים, ניירות ערך, מסמכי התחיבות, מתכות יקרות במצב גולמי, כלי נשק, שיקים, כתבי יד ושרטוטים, ציוד ומלאי המשמשים לעסק ועוד מספר דברים המוגדרים בחוק. ביטוח נזקים לתכולה זו כולל נזקים בעלי אופי דומה לנזקי ביטוח דירה (היינו: אש, התפוצצות, סערה, התנגשות רכב בדירה וכד'), בסייגים הדומים לאלו של נזקי ביטוח דירה הרשומים בפוליסה. עם זאת, כדאי לשים לב כי סעיף מיוחד בפוליסת ביטוח דירה מגביל את אחריות חברת הביטוח לאחוז מסוים משווי התכולה, במקרים של אובדן או נזק לדברים ספציפיים כמו כסף מזומן, שטיחים, פרוות, יצירות אומנות ועוד כמה חריגים.

סעיף ערך קינון

סעיף חשוב, הנמצא גם הוא בין רכיבי פוליסת ביטוח דירה, קובע כי אם המבוטח יבקש זאת והמבטח יסכים לכך, יפצה המבטח את המבוטח לפי ערך כינון, במקרה של נזק לדירה או לתכולה. ערך כינון הוא ערך ההקמה מחדש או החלפה של הרכוש שאבד או ניזוק, ברכוש חדש מאותו סוג ובעל אותה איכות.

כדאי לשים לב כי המחוקק לא קבע כי פוליסת ביטוח דירה חייבת לכלול גם ביטוח צד ג' (לנזקי גוף ורכוש לצד שלישי), אך ניתן ואף רצוי לרכוש הרחבה כזו לפוליסה. לאחר שהבנו מהם רכיבי פוליסת ביטוח דירה ואילו נזקים מבוטחים בפוליסה כזו, יש להבין את תפקידו של השמאי במקרה של מקרה נזק ו"הפעלת" הפוליסה.

עלות הביטוי מחושבת לפי הערכת שמאי הביטוח

שמאי ביטוח הוא שמאי מומחה בהערכת שווי של סוגי רכוש שונים ואומדן נזק שנגרם לרכוש כזה. לעיתים הוא מכונה גם שמאי נזקים. שמאי ביטוח יכול לעבוד הן עבור חברת ביטוח והן עבור לקוח פרטי. שמאי ביטוח מחויב להיות מקצועי ואובייקטיבי לחלוטין, ללא כל העדפה למזמין השירות. לאחר שהפעלנו את הפוליסה במקרה של אובדן או נזק לדירה או לתכולה, תעביר לנו חברת הביטוח רשימה של כמה שמאי ביטוח, מתוכם נוכל לבחור שמאי ביטוח שברצוננו כי יבוא לביתנו. כדי לבחור שמאי ביטוח מתוך הרשימה, כדאי להתייעץ עם חברים, מכרים ובני משפחה שנעזרו בעבר בשירותיו של שמאי ביטוח.

למידע נוסף צור קשר:
שם מלא
טלפון
e-mail
נושא
שיחת חינם
1-800-103-333
לקוחות ממליצים:
  • שמרית ודני ביטון, מודיעין
    כשקנינו דירת גן חדשה לא היה לנו ספק שנבחר בכם שוב. בדקתם לנו את הדירה הראשונה לפני כ-10 שנים וסייעתם לנו במאבק מול קבלן עקשן וסרבן שסירב לטפל בליקויי בניה חמורים. הפעם, אומנם, לא היו ממצאים חריגים, אבל לפחות אנחנו יכולים לישון כעת בשקט.